W przebiegu różnych schorzeń, na skórze kończyn dolnych mogą pojawiać się zmiany. W tym wypadku zabiegi podologiczne są często ratunkiem dla stopy.
Zabiegi podologiczne to również profilaktyka, mająca na celu sprawić, by nogi jak najdłużej były zdrowe i sprawne.
Dużą grupą pacjentów, kórzy powinni korzystać z zabiegów w gabinecie podologicznym są chorzy na cukrzycę.
Bardzo ważna dla diabetyków jest szczególna pielęgnacja stóp. Pozwoli to ustrzec się przed groźnymi powikłaniami związanymi z chorobą. W przypadku, gdy u chorych już występują objawy w obrębie kończyn dolnych, specjalista-podolog pomoże ograniczyć skutki choroby.

Konsultacja podologiczna

Pozwala na zapoznanie się z problemem, który dotyka pacjenta. Dzięki niej, podolog może przeprowadzić niezbędny wywiad, założyć kartę pacjenta, postawić dokładną diagnozę lub zalecić dodatkowe badania.

Opracowanie stopy po zabiegu chirurgicznym

Jest to zabieg, przeznaczony dla osób po zabiegu chirurgicznym w obrębie stopy. Zawiera się w nim krótka kąpiel, delikatny peeling, mechaniczne oczyszczenie stopy z martwego naskórka, opracowanie i oczyszczenie strupa oraz nałożenie specjalistycznego preparatu.

Pełny zabieg podologiczny

Medyczny pedicure, który zawiera kąpiel stóp, opracowanie i obcięcie paznokci, usunięcie wszystkich nadmiernych zrogowaceń oraz nałożenie specjalistycznego preparatu dostosowanego do potrzeb pacjenta.

Podstawowy zabieg podologiczny

Medyczny pedicure, który zawiera kąpiel stóp, opracowanie i obcięcie paznokci, usunięcie fizjologicznych zrogowaceń oraz nałożenie specjalistycznego preparatu dostosowanego do potrzeb pacjenta.

Pielęgnacja stopy cukrzycowej

Jest to zabieg, przeznaczony dla diabetyków, u których występuje lub jest zapoczątkowany zespół stopy cukrzycowej, bądź dla pacjentów narażonych na ryzyko jego wystąpienia.

Usunięcie odcisku

Zabieg, polegający na usunięciu zrogowacenia występującego na wierzchu odcisku oraz jego korzenia, za pomocą odpowiednich frezów. W większości przypadków, zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie.

Klamra Frasera

Klamra ortonyksyjna czyli aparat do korekcji wrastających paznokci. Zabieg polega na aplikacji jednoczęściowej klamry metalowej, która nadaje się do korygowania cienkich i średnio-grubych i grubych paznokci.

Klamra 3TO

Klamra ortonyksyjna czyli aparat do korekcji wrastających paznokci. Zabieg polega na aplikacji trzyczęściowej metalowej klamry 3TO, która służy do korekcji paznokci głównie średnio-grubych i grubych.

Klamra COMBIped

Klamra ortonyksyjna czyli aparat do korekcji wrastających paznokci. Zabieg polega na aplikacji plastikowo-metalowej klamry COMBIped, która nadaje się do korygowania cienkich i średnio-grubych paznokci. Jest to klamra jednostronna.

Klamra Podofix

Klamra ortonyksyjna czyli aparat do korekcji wrastających paznokci. Zabieg polega na aplikacji plastikowo-metalowej klamry Podofix, która nadaje się do korygowania cienkich i średnio-grubych paznokci.

Kontrola / przełożenie klamry

Zabieg dla pacjentów, u których została wcześniej założona klamra ortonyksyjna i ma na celu skontrolowanie przebiegu leczenia wrastającego paznokcia.
Przełożenie klamry jest możliwe tylko w przypadku klamer metalowych – 3TO oraz Frasera.

Pielęgnacja pękających pięt

Zabieg polegający na usunięciu nadmiernych zrogowaceń, opracowaniu pęknięć i rozpadlin oraz zastosowaniu specjalistycznego preparatu w celu intensywnego nawilżenia pięt. W niektórych przypadkach stosowany jest również opatrunek okluzyjny.

Obcięcie i oszlifowanie paznokci

Zabieg polegający na obcięciu paznokci, odsunięciu oraz obcięciu skórek, oszlifowaniu i wygładzeniu płytki oraz zastosowaniu specjalistycznego preparatu odżywiającego paznokcie lub o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym.

Opracowanie wrastającego paznokcia

Zabieg polegający na oczyszczeniu wału paznokciowego, prawidłowym obcięciu paznokcia oraz jeżeli istnieje taka potrzeba to także na specjalnym podcięciu płytki i założeniu tamponady lub opatrunku.

Tamponada zwykła

Opatrunek stosowany w przypadku wrastających paznokci w celu złagodzenia dolegliwości bólowych oraz zabezpieczenia wrastającej części płytki przed wbijaniem się w wał paznokciowy.

Opracowanie paznokci zmienionych chorobowo

Zabieg polegający na oczyszczeniu płytki paznokciowej, która została zmieniona przez infekcję grzybiczą lub bakteryjną, lub która została uszkodzona mechanicznie, także w postaci krwiaków podpaznokciowych, nie odbarczonych na czas.

Rekonstrukcja płytki paznokciowej

Jest to zabieg, przeznaczony dla osób po oczyszczeniu płytki paznokciowej w wyniku uszkodzenia mechanicznego oraz w wyniku zakażenia grzybiczego lub bakteryjnego. Wykonanie rekonstrukcji paznokci zakażonych, może być wykonane tylko w momencie, jeżeli leczenie infekcji zostało rozpoczęte.

Metoda Arkady

Przełomowa metoda korekcji wrastających paznokci, polegająca na odkształceniu płytki podczas zabiegu do pożądanego kształtu i zalanie jej specjalnym akrylem zawierającym srebro. Metoda ta daje spektakularne efekty przy dużych stanach zapalnych oraz w przypadku dużych ubytków paznokci.

Kontrola rekonstrukcji

Kontrola ma na celu sprawdzenie przylegania rekonstrukcji do płytki paznokciowej oraz poprawienia ewentualnych niedoskonałości w kształcie akrylu bądź żelu.

Wymiana akrylu

Zabieg ten polega na zdjęciu starej rekonstrukcji i położeniu nowego akrylu. Stary akryl traci swoje właściwości i zaczynają pojawiać się w nim pęknięcia, co osłabia całą rekonstrukcję. Aby uniknąć uszkodzenia części lub całej rekonstrukcji należy w porę ją wymienić.

Odbarczenie krwiaka podpaznokciowego

Zabieg mający na celu uwolnienie zgromadzonej pod płytką paznokciową krwi, która mogła się tam pojawić w wyniku urazu. Zabieg należy przeprowadzić jak najwcześniej, aby uniknąć całkowitego odklejenia się płytki od łoża i w konsekwencji zejścia paznokcia.

Terapia brodawki wirusowej

Terapia obejmuje kilka zabiegów, polegających na oczyszczeniu zmian i zaaplikowaniu specjalistycznego preparatu na bazie kwasu. Ma on na celu zniszczenie uszkodzonych przez wirus komórek. Na koniec stosuje się opatrunek okluzyjny w celu wzmocnienia działania preparatu.

Wykonanie ortezy indywidualnej

W trakcie jednej wizyty, po dokładnym wywiadzie i badaniu, wykonywana jest orteza, dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Może to być na przykład odciążenie bolesnych miejsc lub nastawiacz palców.

Badanie mykologiczne

Po wstępnym oczyszczeniu paznokcia, do specjalnego pojemniczka pobierane są zeskrobiny paznokcia oraz materiał nagromadzony pod płytką i dookoła niej. Na wynik badania czeka się miesiąc, co jest spowodowane założeniem hodowli i długim wzrostem grzybów. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie do badania.

Badanie bakteriologiczne

Po wstępnym oczyszczeniu paznokcia, do specjalnej wymazówki pobierane są zeskrobiny paznokcia oraz materiał nagromadzony pod płytką i dookoła niej. Na wynik badania czeka się około tydzień. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie do badania.

Oferta

  • konsultacje lekarza ortopedy
  • konsultację lekarza diabetologa
  • badania USG
  • zabiegi pielęgnacyjno – lecznicze na stopach (podologia)
  • komputerowe badania stopy, chodu i wady postawy (pedobarografia)
  • zabiegi rehabilitacyjne
  • sprzedaż specjalistycznych wkładek i obuwia ortopedycznego