Platforma pedobarograficzna.

Urządzenie badawcze do fizycznej oceny konfiguracji geometrycznej stopy w analizie statycznej ale przede wszystkim dynamicznej. Pozwala na szczegółową analizę rozkładu nacisku w poszczególnych obszarach stopy, w odniesieniu do poszczególnych faz chodu, obrazując obszary niewłaściwie obciążane co ma istotną wartość podczas oceny stóp zmienionych chorobowo w przebiegu takich procesów jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, inne artropatie przebiegające z deformacją stóp (np. niektóre postaci artropatii łuszczycowej, zzsk), deformacje pourazowe, w przebiegu MPD(mózgowego porażenia dziecięcego), i inne. Ocenę przeprowadza się bez obuwia.

Dane pozyskane w ten sposób są również wykorzystywane do projektowania komputerowego CAD zaopatrzenia ortotycznego (wkładek) w sposób bardzo dokładny i pozwalający na uwzględnienie wszystkich aspektów biodynamiki chodu w odniesieniu do jego produkcji.

Oferta

  • konsultacje lekarza ortopedy
  • konsultacje lekarza diabetologa
  • badania USG
  • zabiegi pielęgnacyjno -lecznicze na stopach (podologia)
  • komputerowe badania stopy, chodu i wady postawy (pedobarografia)
  • zabiegi rehabilitacyjne
  • sprzedaż specjalistycznych wkładek i obuwia ortopedycznego