Laboratorium chodu

Laboratorium chodu w centrum medycznym Podosphera to miejsce, gdzie Twoje stopy i chód zostaną dokładnie zanalizowane. Dowiesz się w jaki sposób zapobiegać wadom postawy ciała, jak układać stopy, a także co zrobić dalej, aby nie pogłębiać problemów zdrowotnych.

Pedobarograf/mata pedobarograficzna to badanie komputerowe obrazujące siłę nacisku na podeszwie stóp. Jest to urządzenie badawcze, mata barorezystywna, do fizycznej oceny konfiguracji geometrycznej stopy w analizie statycznej, ale przede wszystkim dynamicznej. Pozwala na szczegółową analizę rozkładu nacisku w poszczególnych obszarach stopy, obrazując obszary niewłaściwie obciążane, co ma istotną wartość podczas oceny stóp zmienionych chorobowo w przebiegu procesów chorobowych jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, inne artropatie przebiegające z deformacją stóp (np. niektóre postaci artropatii łuszczycowej, zzsk), deformacje pourazowe, w przebiegu MPD (mózgowego porażenia dziecięcego), i inne. Podczas nieprawidłowego użytkowania stopy, nadmiernej pronacji lub supinacji mogą pojawić się problemy zdrowotne, np. bólu i dyskomfort w stopie, od którego wszystko się zaczyna i nie należy go lekceważyć. Ocenę na macie pedobarograficznej przeprowadza się bez obuwia.

Dane pozyskane w ten sposób są również wykorzystywane do projektowania komputerowego CAD zaopatrzenia ortotycznego (wkładek) w sposób bardzo dokładny i pozwalający na uwzględnienie wszystkich aspektów biodynamiki chodu w odniesieniu do jego produkcji.
Pedobarografia jest szeroko stosowana w pracy: ortopedy, ortopodologa i podologa, a także fizjoterapeuty. Precyzyjne pomiary, podczas stania oraz dynamicznego chodu, pozwalają na szczegółowe określenie problemu stóp czy ewentualnych dolegliwości bólowych. Dzięki temu badaniu określa się nieprawidłowości związane z budową stopy i jej funkcjonowaniem, co pozwala dobrać najlepszą metodę leczenia, np. fizjoterapia i wkładki ortopedyczne projektowane indywidualnie.

Podoskop to urządzenie diagnostyczne umożliwiające statyczną ocenę kształtu stopy, jej łuków, kątów oraz obecności odcisków, modzeli i zgrubień. To podświetlona platforma z lustrem, dzięki któremu obraz jest wyraźny i ułatwia ocenę i analizę stóp. Dzięki badaniu możemy ocenić kształt:
– sklepienia poprzecznego (wskaźnik Wejsfloga, kąt pietowy Gamma)
– sklepienia podłużnego (wskaźnik Sztritera-Godunowa, kąt Clarke’a)
– kąt koślawości palucha Alfa
– kąt szpotawości palucha Beta
– długość i szerokość stopy

Więcej przeczytasz tutaj: 
https://podosphera.pl/laboratorium-chodu-czyli-analiza-stop-na-macie-pedobarograficznej-i-podoskopie/